GreenUp Предизвикателствата целят да подкрепят и промотират най-обещаващите решения в областта на устойчивостта и кръговата икономика и да изгради общност, водена от предприемачи, която се справя с най-големите предизвикателства на 21 век.

 

Всеки стартъп, експерт или отбор с решение, независимо дали е идея или готов за пазара продукт, може да кандидатства до 20 ноември в една от трите категории:
● Зелени сгради, кръгови материали и отпадъци: Отворена покана за решения на проблеми, свързани със строителството, кръгови материали и управление на отпадъците
● Устойчиво земеделие и иновации в храните: Отворена покана за решения на проблеми, свързани с агротехнологиите, земеделието и производството на нови храни
● Логистика, опаковки и верига за доставки: Отворена покана за решения на проблеми, свързани с веригата за доставки, логистиката, опаковането и електронната търговия

 

Кандидатстването е напълно безплатно и може да се направи директно в платформата.

 

Най-доброто решение от трите категории ще получи парична награда от 2000 лв и приза “GreenUP 2022 Sustainability Award”. Участниците ще получат индивидуална подкрепа за развиване и тестване на решението, връзка с експерти както и c потенциални инвеститори и клиенти от нашата партньорска мрежа.

 

● Награди и ползи:
o 2000 лв. (1000 евро) награда за най-добро решение от всичките 3 категории
o 2400 лв. (1200 евро) грант за лица с решения в сферата на устойчивото земеделие, осигурен от нашите партньори от Botanica Life Foundation
o Индивидуална подкрепа и ПР, менторство от избрани експерти, връзка с инвеститори, партньори и мултипликатори