Радваме се, че днес можем да се впуснем в интересен разговор с Десислава Господинова, управляващ партньор и съосновател на AlfaStar Ventures – мениджър на AlfaStar Capital – новаторски фонд за рисков капитал, който се ангажира да подпомага иновативни стартъпи, готови да преосмислят нашето бъдеще.
 
Вечнозеленият (Evergreen) фонд, AlfaStar Capital се фокусира върху широк спектър от технологични сектори – от климатични технологии и AgTech до роботика и интелигентно финансиране, като общата цел на всички е да насърчават устойчивостта и ефективността.
 
Днес ще разгледаме стратегическата им роля в улесняването на зеления преход, рисковете и ползите от инвестирането в устойчиви технологии, както и прозренията им за развиващата се стартъп екосистема в България и региона на ЦИЕ.
 
Като фонд за рисков капитал, посветен на инвестирането в устойчиви и пробивни технологии, как виждате ролята на фондовете за рисков капитал в прехода към по-зелено бъдеще?
 
Първо, благодарим за поканата! Развълнувани сме да споделим с вас общите ни интереси в сферата на устойчивата индустрия и икономика и да се включим като екип в инкубатора на GreenUp.
Вярваме, че рисковия капитал е движещата сила на иновациите на тази планета и играе огромна роля в създаването на устойчиви и зелени решения. „Устойчивостта“, като новоизграждаща се индустрия, с леки стъпки се движи към едно по-широко приемане от бизнеса и обществото, а рисковия капитал е в главната роля, създавайки условията, в които хората с идеи да намерят финансиране и подкрепа.
Няма по-добър механизъм на света за насърчаване на новаторството и смелите идеи от създаването на условията за безопасно експериментиране, креативна среда и партньорство, комбинирани с богат бизнес опит и познания.

 

Като се фокусирате върху различни сектори, включително Climate Tech, AgTech и IoT, какви стратегии прилагате, за да насърчавате иновациите в тези области, особено в контекста на устойчивостта?
 
За нас е най-важно да намерим такива идеи и решения, които да имат потенциал за съществено въздействие върху средата и обществото – търсим смелите иноватори и големите идеи. Това са екипи с дръзки планове, опит и амбиция, които са готови да работят усилено за постигането на целите и мисията, която са си поставили. В същото време са отворени да се учат и развиват постоянно; имайки ясна визия за това как решенията, които създават постигат положително въздействие върху света.
 
Екипирани сме с голям капацитет в екипа и широката ни мрежа от опитни предприемачи и експерти да предоставим подкрепа както за новосъздадени, стартиращи проекти, така и за тези, които търсят мащаб и растеж. Точно на това залагаме, за да добавим стойност в допълнение към инвестициите, които правим.
 
Като професионалисти с широк бизнес опит по света и у нас имаме уменията да предоставим менторство и експертно съдействие на стартъпите в нашия портфейл, за да им помогнем да се развиват и разширяват своите бизнес модели. Нашето знание и опит в различните сектори вярваме ще се окаже ценно, особено за предприятията, които се стремят да постигнат устойчивост и съответствие със съвременните стандарти.
 
Какви са рисковете, свързани с инвестирането в устойчиви технологии, в условията на изменението на климата и неотложните екологични проблеми? И обратното, какви са рисковете от ненавременно инвестиране в тях?
 
Без да засягаме традиционните финансови рискове при този вид инвестиране, искам да се спра на два от ключовите моменти – технологичните и регулаторните рискове.
 
Новите устойчиви технологии често се основават на иновации и новаторски концепции. Въпреки че имат висок потенциал за успех, техническите рискове са реални. Възможно е новите технологии да се окажат непрактични, трудни за разработка или с ограничена ефективност или възможност за мащабиране.
 
Регулаторната рамка все още се развива и е трудно да се предвидят ефектите за бизнеса и инвестициите в бъдеще. Едно е ясно, че промени ще има и това прави необходимо всички участници в тази индустрия, предприемачи и инвеститори, да заделим ресурс, за да следим развитието на регулациите в тази сфера и да сме в готовност да отговорим където е необходимо.
 
Безспорен е фактът, обаче, че без целенасочените усилия на цялото общество трудно ще бъдат направени така необходимите стъпки към устойчиво и зелено бъдеще. Много експерти вече вярват, че сме минали точката, от която няма връщане при климатичните промени. Това е плашеща мисъл, с която да заспи човек, но също така вярваме, че технологиите на бъдещето ще успеят да създадат решенията за климата, които да обърнат тенденциите към бързо затопляне.
 
Забавяне на темпа на инвестициите в зелени решения за устойчива бизнес среда и общество не е вариант – този риск не можем да си позволим да поемем.
 
Как оценявате потенциала на даден стартъп за успех в областта на зелените технологии? Какви ключови показатели търсите?
 
В това отношение стартъпите в зелената икономика не се различават съществено от другите. Един стартъп трябва да има потенциал да се превърне в бързо-растящ и успешен бизнес на световно ниво за да привлече инвестиция от рисков капитал. За това, когато разглеждаме възможностите за инвестиране в даден стартъп, прилагаме комплексен и интегриран подход, който включва изследване на много елементи в детайл, като например:
 
Проблемът – има ли търсене и достатъчно голям ли е за да подкрепи голям растеж.
Решението – до колко е иновативно и различно от вече съществуващите, изпълнимо ли е
Екипът – един от най-важните фактори, на които слагаме голяма тежест – опит, мотивация, интегритет, култура, страст към мисията на компанията
Пазарът – колко е голям, с какви темпове нараства и може ли да подкрепи бизнес в голям размер, как решението се позиционира на пазара
Конкуренцията – с какво решението превъзхожда другите участници на пазара, къде се крие конкурентното предимство (технология, екип, пазар или друго)
Финансовият план – добре обмислен, реален и постижим финансов план, как компанията ще финансира развитието и растежа си в средносрочен хоризонт
Риск – има ли добре прeмислена стратегия за управление на риска, която показва как компанията ще управлява рисковете, свързани с бизнеса си.
 
Не на последно място, като инвеститор в устойчиви компании, разглеждаме потенциалния принос към околната среда – как продуктите или услугите на компанията помагат за намаляване на въглеродния отпечатък, опазване на природните ресурси и степен на съответствие с принципите на кръгова икономика. Много важно е и как младата компания предоставя информация за своите устойчиви продукти или услуги на инвеститорите, тъй като ние от своя страна докладваме това към нашите инвеститори.
 
Как AlfaStar Ventures планира да допринесе за развитието на динамична стартъп екосистема и екосистема за устойчиво развитие в България и региона на Централна и Източна Европа?
 
Ние вече сме активни участници в екосистемата и се позиционираме да сме максимално полезни на всички. Развиваме широки партньорска мрежа от успешни предприемачи, експерти и инвеститори и целим да подпомогнем стартиращи компании, които работят в области с потенциал за икономически растеж, като технологии и устойчиво развитие. Също така предоставяме подкрепа и насоки на стартиращите компании за постигане на техните цели, като менторство, обучение и достъп до ресурси.
 
Вярваме в силата на партньорството и участваме в активните общности от стартиращи компании и инвеститори чрез споделяне идеи, опит и ресурси. В същото време, подобряваме достъпа на стартиращите компании до финансиране, пазари и възможности за растеж.
 
Амбициите ни и инвестиционната ни стратегия е с широк географски фокус. Разбира се, ЦИЕ и България са регионът където е и коренът, и сърцето ни – ние винаги ще търсим да сме полезни тук.
 
От Ваша гледна точка, пред какви уникални предизвикателства и възможности са изправени стартъпите в сектора на устойчивото развитие в този регион в сравнение с други части на света?
 
Възможностите са много, както и предизвикателствата. Ние в АлфаСтар Венчърс силно вярваме, че регионът има отлична база за развитие на стартиращи бизнеси и неизменно се превръща в център за устойчив бизнес.
 
От една страна стартирането на бизнес тук е лесно. С ниски данъчни разходи и база за живот и бизнес се създава конкурентна среда на западните екосистеми. От друга, имаме още какво да наваксаме от регулаторна гледна точка, за да направим развиването на бизнес по-лесно.
 
Трябва да сме активен партньор на държавата в това отношение. Много се радваме да видим резултатът от активната гражданска инициатива на BESCO и е една изключително добра новина, че парламентът на България съвсем наскоро прие новият тип дружество с променлив капитал. Вярваме, че това ще направи и инвестиционната среда по-добра.
 
Достъпът до капитали за компании в ранна фаза има, но трябва да поработим и върху стимулиране на ангелското инвестиране, което ще има изключителен ефект върху качеството и количеството на стартъпи, които търсят рисков капитал – колкото повече, толкова повече, от която и гледна точка да погледне човек.
 
Като фонд вие инвестирате и в сектори като “Лично благосъстояние” и “Интелигентно финансиране”. Как си представяте, че тези сектори ще допринесат за устойчивостта и зеления преход?
 
Нашата инвестиционна философия се базира на търсенето на дълбоката синергия между зелената, здравословна среда и персоналното благополучие на хората. В основата й залагаме на концепцията, че здравите и щастливи хора създават чисти, устойчиви и успешни бизнеси. Съответно бизнесите, които са „умни“, ефективни и устойчиви създават продукти, услуги и възможности за по-щастлив, по-здравословен, по-пълноценен начин на живот. Всички печелят по веригата – какво по-добро от това!
 
Как нововъзникващите технологии като изкуствения интелект и блокчейн влияят върху разработването на устойчиви решения и как позиционирате фонда си, за да се възползвате от тези тенденции?
 
Вярваме, че новите технологии имат потенциала да помогнат за решаването на някои от най-належащите проблеми в света, като изменението на климата и бедността. Стратегията ни е да инвестираме в стартиращи компании, които използват тези технологии за създаване на по-устойчиво бъдеще. Ние ги виждаме, като активатор и катализатор, но фокусът не е в технологията, а в посоката в която се използват и конкретните решения, които могат да се създадат благодарение на тях.
 
И накрая, поглеждайки към бъдещето, как виждате развитието на пейзажа на инвестициите, насочени към устойчивост, през следващото десетилетие и каква роля ще играе AlfaStar Ventures в оформянето на това бъдеще?
 
Уверено залагаме, че инвестициите, насочени към устойчивост, ще играят все по-значима роля във финансовата и бизнес среда в следващото десетилетие. Устойчивото развитие ще бъде неотменима част от глобалната икономика, като всеки сектор ще се стреми да прилага иновативни и екологично отговорни решения. В същото време, потребителите и инвеститорите ще започнат все по-силно да насърчават и подкрепят компаниите, които се ангажират с устойчиви практики и продукти.
 
Вярваме, че AlfaStar Ventures ще има ключова роля в оформянето на това бъдеще и ние планираме да участваме активно, като продължим да търсим и подкрепяме иновативни стартъпи, които се стремят да създадат устойчивост и да имат положителен социален и екологичен отпечатък.
 
Научете повече за AlfaStar и тяхната дейност на alfastar.capital/