Днес имаме удоволствието да разговаряме с екипа на “Миланова и партньори”, водеща адвокатска кантора в София, България, известна със своята отдаденост и опит в предоставянето на цялостни правни услуги. Като ключов член на мрежата от европейски адвокатски кантори, те разпростират своето влияние и юридически опит на целия континент. Известни с непоколебимата си подкрепа за иновативните стартиращи предприятия и ангажираността си в насърчаването на устойчивото развитие, те заемат важна роля в българската стартъп екосистема. Нека се потопим в техните прозрения за правните тънкости, устойчивите бизнес практики и незаменимия им принос към стартъп общността.
 
Адвокатско дружество “Миланова и партньори” е признато за своята подкрепа за иновативни стартиращи предприятия. Бихте ли разказали по-подробно за конкретните услуги, които предоставяте, и как тези услуги са адаптирани, за да отговорят на уникалните нужди на стартъпите?
 
Миланова и партньори вече 15 години помага на иновативни български и чуждестранни компании да стартират успешен бизнес както в България, така и в Европа чрез нашата партньорска мрежа на кантори, членове European Law Firm. Екипът ни е набрал опит в различни индустрии (дялови инвестиции, строителството, клинични изпитвания, финансови институции), като наш основен принцип е да разбираме в дълбочина бизнеса на нашите клиенти, за да можем да предлагаме конкретни, базирани на изискванията на конкретната индустрията, решения. Разбира се, има обща правна рамка, относима за всички бизнеси – създаване на компания, защита на интелектуалната собственост, спазване на регулаторните рамки и т.н. и за да не губят време основателите сме разработили няколко стартъп пакета с услуги, включващи основните, необходими за функционирането на един стартъп, елементи (регистрация на дружество, ДДС регистрация, модел на трудов и граждански договор, регистрация на търговска марка чрез грантовете на EUIPO, създаване на ОУ и Политика за защита на личните данни за онлайн платформи и др.).
За да сме напълно в крачка с нуждите на стартъп екосистемата и да познаваме отвътре всеки един етап от създаването до реализирането на една стартъп идея, нашият екип се включи в тазгодишната акселераторска програма на StartupWiseGuys, като разработи собствени HealthTech и LegalTech проекти.

 
От Вашия опит, кои са някои от най-често срещаните правни проблеми, с които се сблъскват новите фирми, и как Вашата кантора им помага да се справят с тези предизвикателства?
 
Като правило, стартиращите компании са фокусирани изцяло върху продукта/услугата, които предлагат и как те могат да стигнат бързо и успешно до клиентите им. Обикновено основателите на стартиращи бизнеси са специалисти в конкретни сфери, не познават специфичните регулаторни изисквания, наложени както от българското, така и от Европейското законодателство и се доверяват изцяло на нас, за да приведем бизнеса им в съответствие с изискванията на закона. А в наше лице те срещат доверен партньор, тъй като от основаването на кантората нашият екип подкрепя стартиращи фирми във всички аспекти от техния цикъл на развитие, от избиране на правилната правна форма на компанията, минавайки през различните рундове на финансиране със съпътстващото увеличение на капитала, до успешното излизане на основателите.
Друго често срещано предизвикателство е въпросът с осигуряването на финансиране за дейността им, което в много случаи идва от фондове за рисков капитал. От нас зависи да структурираме правилно договорите, както и правата на съдружниците, така че в бъдеще основателите да не загубят контрола върху компанията си. Така например, през 2022 година Миланова и партньори беше правния съветник в двата успешни рунда инвестиции на една от популярните стартъп медии в Източна Европа.

 
Много стартиращи фирми често пренебрегват определени стъпки по време на ранните си етапи, което може да има сериозни последици в бъдеще. Можете ли да дадете някои примери за такива пропуски и да предложите съвети как стартиращите фирми могат да ги избегнат?
 
Регулаторната рамка на европейско ниво става все по-комплексна и динамична. В стремежа си да стартират дейността си в най-кратки срокове, някои компании пропускат съществени регулаторни изисквания, които на по-късен етап могат да доведат до големи глоби, а дори и до загуба на доверие от страна на клиентите им. Някои стартъпи се насочват към силно регулирани сектори, напр. финансови услуги, телекомуникации, клинични проучвания и др., където спазването на регулациите е от съществено значение. Често, бизнесите се обръщат към нас за съдействие, тъй като са установили, че не са спазили определени регулаторни изисквания. Често това включва пропуски при разработването на правила за законосъобразно обработване на лични данни, защита на потребителите, екологични оценки, прилагане на мерките срещу прането на пари; обявяване на действителен собственик на дружеството и др.
Съветът ни към стартиращите предприемачи е да се консултират със специалисти преди да започнат дейността си, защото това може да им спести време и пари, както и да им осигури спокойствие и възможност да се фокусират върху основната си бизнес дейност.

 

Как “Миланова и партньори” допринася за насърчаването на устойчивото развитие и какви инициативи провеждате, за да насърчите това в рамките на кантората и сред вашите клиенти?

 

Щастливи сме, че немалка част от клиентите ни развиват дейност в сфери, съвпадащи с целите за устойчиво развитие, определени от ООН, в това число в сферата на възобновяемите енергийни източници и образованието. Също така, нашият управляващ съдружник, адв. Калина Миланова е съосновател на фондация „Инициатива за финансова грамотност“, която има за цел повишаване на финансовата грамотност сред подрастващите. Участваме в множество образователни инициативи, подкрепящи младите български предприемачи. Част сме от инициативата Business lady Excellence, чиято цел е да доведе добрите международни практики до българските жени предприемачи.
В ежедневната си дейност се стараем максимално да намалим негативния отпечатък върху околната среда, като например сме свели до минимум отпечатването на документи на хартиен носител, като използваме различни дигитални решения, а информацията ни се съхранява на облачен сървър, който е много по-енергоефективен от локален такъв. Макар и тези мерки да нямат съществен принос, то вярваме, че всяко усилие е от значение.
В помощ на нашите клиенти, Миланова и партньори следи регулярно за промени в сферата на устойчивото развитие, както и за възможности за получаване на финансиране, като се стремим всички те да бъдат добре информирани.

 
Вашата кантора участва активно в общността на стартъпите в България. Бихте ли споделили как подкрепяте и насърчавате тази екосистема? Има ли инициативи или събития, които спонсорирате или в които участвате?

 
Горди сме, че подкрепяме нашите стартиращи компании както в добри, така и в лоши времена. Предприемачите знаят, че могат да разчитат на нас, че заедно ще стигнем до успешен изход, но също така и че ще им окажем подкрепа, когато нещата не се развият по план, както и че ще им помогнем да се възстановят и да започнат отново.
 
От години нашата адвокатска кантора е член стартъп екосистемата не само в България, но и във Виена, където централният офис на European Law Firm е част от един от най-големите европейски иновативни хъбове WeXelerate. От години работим със „Стартъп фактори“ – местна организация, която подпомага хората, желаещи да стартират свой собствен бизнес.
На европейско ниво, освен, че участваме в събития като Wolves Summit, нашата кантора е помогнала на десетки стартиращи компании както да подготвят заявления за кандидатстване, така и успешно да защитят интелектуалната си собственост като регистрират свои търговски марки и/или патенти използвайки грантовете на офиса за интелектуална собственост на Европейския съюз EUIPO, който за трета поредна година оказва финансова подкрепа за защита на интелектуалната собственост на малки и средни предприятия в ЕС

 

Бихте ли споделили вашите виждания за това как новите компании могат да включат устойчивото развитие в своята правна рамка и дейност от самото начало?
 
Целите за устойчиво развитие са важни за бизнеса като цяло и за стартиращите компании в частност, тъй като компаниите няма да могат да създават стойност в дългосрочен план, ако природните, социалните, финансовите и производствените ресурси продължават да ерозират на други места.
В допълнение, качеството на живот на хората няма как да бъде подобрено в дългосрочен план, поне не и в голям мащаб, ако не бъдат взети предвид и не бъдат спазвани целите за устойчиво развитие. Това е нещо, което предприемачите трябва да имат предвид ако искат да създадат дългосрочно предимство за бизнеса си и по-важно – ако реалната им цел е да подобрят обществото чрез техните продукти или услуги.
Ние виждаме ясна тенденция при нашите международни клиенти в повече локален производствен цикъл, скъсяване на веригите на доставки, рециклиране, въвеждане на вътрешни политики, насърчаващи устойчивото развитие, и смятаме, че добрите международни практики трябва да залегнат в основата на всеки един бизнес, като сме готови да предоставим конкретни насоки за всяка отделна индустрия, в която новите компании ще развиват своя бизнес.

 

Как според Вас се променя ролята на адвокатските кантори в ерата на устойчивия бизнес и кръговата икономика? Какви стъпки предприема “Миланова и партньори”, за да се адаптира към тази промяна?
 

Миланова и партньори се състои основно от млади и модерно мислещи професионалисти, които разбират необходимостта от адаптиране към новите тенденции и я прилагат на практика, както в ежедневната си професионална дейност, така и в личния си живот. Голяма част от предприемачите искат да видят в лицето на адвоката не само експерт, но и съмишленик, който следва същите виждания относно устойчивото развитие.
Нашите адвокати постоянно актуализират експертизата си в сферата, за да могат ефективно да подпомагат клиентите ни за предизвикателствата, пред които те се изправят. Следим новите технологични нововъведения и прилагаме тези от тях, които не нарушават основния принцип на адвокатската работа, а именно доверието и конфиденциалността на отношенията между адвокатите и клиента. И в този смисъл кантората ни не прилага решения, използващи изкуствен интелект, като ChatGPT при намиране на правни решения на казуси, поради необходимостта от опазване на информацията на клиента, чиято конфиденциалност засега не е гарантирана от компанията-собственик.
 

Бихте ли разказали за иновативни или устойчиви компании, с които сте работили, и да споделите някои успешни истории или поуки от този опит?
 
Нашата адвокатска кантора е подпомагала стартирането на дейността на различни иновативни бизнеси. Един от тях е най-големият доставчик на онлайн уроци в България, който успя благодарение на иновативността на основателите си и доброто структуриране на бизнеса, да развие най-успешния и широко разпознаваем бранд, който дори вече излезе и успешно се налага и извън пределите на България.
Също така, наш клиент е и голям международен производител на медицинско оборудване, който успешно прилага устойчиви решения за оползотворяване на отпадъците от производствената си дейност.
От години консултираме и мултинационална компания, която предлага гъвкави решения и изгражда успешни партньорства в сферата на възобновяемата електрическа енергия, оборудвайки с покривни соларни панели големи вериги хипермаркети и изграждайки соларни инсталации за индустриалните нужди на едни от големите български химически компании.
Всички те спазват всички регулаторни норми за тяхната индустрия, без това да е попречило да бъдат иновативни и да прилагат устойчиви практики, като развитието им доказва, че това е успешен модел на работа.

 

От Ваша гледна точка, кои са някои от ключовите качества, които споделят успешните стартъпи, особено тези, които са насочени към устойчивост и иновации?
 
Зад всяка успешна иновативна компания стоят хора, които имат силно желание да проправят нови пътеки и не се отказват от многото препятствия, които неизменно ги съпътстват. Успешните предприемачи осъзнават, че за да развият устойчива компания е необходимо да изградят устойчиви основи – това включва надлежно структуриране на бизнеса, разработване на ясни правила с цел избягване на потенциални конфликти между съдружниците, както и съобразяване с регулаторната рамка, в сферата, в която оперират.

 
Като адвокатска кантора с богат опит в набирането на средства за стартиращи предприятия, бихте ли могли да предложите някои правни съвети на стартиращите предприятия, които търсят финансиране, особено на тези, които имат за цел да окажат положително въздействие върху обществото и околната среда?
Стартиращите компании, които търсят финансиране трябва да са способни ясно и уверено да защитят идеята си, да са убедени, че тя може да доведе до положителна промяна и че предприемачите, които стоят зад нея, са точните хора, които могат да я реализират.
Опитът ни показва, че изграждането на добра правна структура на компанията, се оценява добре от фондовете, демонстрира зрялост и желание за спазване на правилата и увеличава шансовете на компаниите за получаване на финансиране.
 
Научете повече за кантората и тяхната дейност на milanova-law-firm.com